Loading web page...

Application Error

Close
 
New Document
News
1. แก้ไขปัญหา หนังสือรับรองภาษี ไม่แสดงตราประทับ 
เนื่องจากพบปัญหา หนังสือรับรองภาษี 50 ทวิ ไม่แสดงตราประทับ เมื่อเปิดด้วย IE8 บนระบบปฏิบัติการ Windows 7

1. สามารถเรียกดูผ่าน browser รุ่นอื่น ได้แก่ Microsoft Edge, IE11, Chrome, Firefox

2. หรือแก้ไข IE8 โดยตั้งค่าตามคู่มือนี้ คลิกเรียกดู คู่มือการแก้ไข
2. การขอหนังสือรับรองภาษี 50 ทวิ และ สลิปเงินเดือน (ด่วน)
กรณีที่บุคลากรไม่ได้ดำรงตำแหน่งในมหาวิทยาลัย เช่น ลาออก เกษียณ ฯลฯ ถ้าต้องการหนังสือรับรองภาษี 50 ทวิ และ สลิปเงินเดือน ให้ติดต่อ กองคลัง (ตลิ่งชัน) โทรศัพท์ : 0-2849-7526
3. การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
หากประสงค์แก้ไข โปรดติดต่อสอบถามมาที่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ กองทรัพยากรมนุษย์
เบอร์ติดต่อภายใน 31704, 31724 ,31732
เบอร์ติดต่อภายนอก 02-8497546 หรือ 02-8497547

เข้าสู่ เว็ปไซด์ กองทรัพยากรมนุษย์
4. แก้การแสดงผลรายงาน หนังสือรับรองภาษี 50 ทวิ 
เนื่องจากรายงานของระบบแสดงผลข้อมูลบุคลากรออนไลน์ ใช้แบบตัวอักษร TH Saraban New

เพื่อให้การแสดงผลรูปแบบตัวอักษรในรายงานได้เหมาะสม
ดาวน์โหลดฟอนต์ TH Saraban New พร้อมคู่มือติดตั้ง ได้ที่นี่

  • คลิก Download ฟอนต์

  • คลิก Download คู่มือติดตั้ง