Loading web page...

Application Error

Close
 
New Document
News
1. การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
หากประสงค์แก้ไข โปรดติดต่อสอบถามมาที่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ กองทรัพยากรมนุษย์
เบอร์ติดต่อภายใน 31704, 31724 ,31732
เบอร์ติดต่อภายนอก 02-8497546 หรือ 02-8497547

เข้าสู่ เว็ปไซด์ กองทรัพยากรมนุษย์
2. แก้การแสดงผลรายงาน หนังสือรับรองภาษี 50 ทวิ 
เนื่องจากรายงานของระบบแสดงผลข้อมูลบุคลากรออนไลน์ ใช้แบบตัวอักษร TH Saraban New

เพื่อให้การแสดงผลรูปแบบตัวอักษรในรายงานได้เหมาะสม
ดาวน์โหลดฟอนต์ TH Saraban New พร้อมคู่มือติดตั้ง ได้ที่นี่

  • คลิก Download ฟอนต์

  • คลิก Download คู่มือติดตั้ง